0 Σχόλια

We love some good juicy jokes
If we make you smile, the gift is yours!

Καζίνο-X
A boozed guy walks into a bar and sees a horse with a cocktail. The guy says, “Whoa, a tipsy horse! Why such a long face?”
The horse says, “Watch yourself, mister, or I\’l put you behind bars, I am the sheriff of the hood.”
The guys yells, “Damn, this is crazy, a talking horse! I bet this could work so well in a circus!”
The horse startles, “But why do they need a sheriff?”

If this piece of fun has cheered you up, saddle up and wait no more to activate a wild present on your account:

Το 20 απελευθερώνει τα Dead ή Alive 2 στο Casino-X ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Ιούνιος 25, 2019 Συγγραφέας: Damon
Διάδωσε την αγάπη