0 Σχόλια

Rock the reels of Sabaton
Or Sabaton will rock you!

Το 20 ελευθερώνεται στο Sabaton στο Casino-X
On a moonless night, the drummer of a very famous group woke up to a sudden noise. What he saw when he opened his eyes was a sparking tattoed lady in leather floating around his room. Seeing his daze, she said, “Don’t worry, child, I am a rock fairy and I am here to make your dearest wish come true”. The blown away musician held his breath for a second and whispered, “I want to be the mightiest and speediest drummer in the world”. The fairy waved her wand, and the magic was done: the drummer stood still… with a pair of new arms having grown from his back. Dreams must come true the right way, that’s why we have prepared a powerful deposit gift to boost your luck and rock spirit:
Το 20 ελευθερώνεται στο Sabaton στο Casino-X ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Ιούνιος 25, 2019 Συγγραφέας: Damon
Διάδωσε την αγάπη