Στιγμιότυπο οθόνης Jackpot Capital
Αποθηκεύστε RSS

Πρωτεύουσα Τζάκποτ

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους κανόνες και κανονισμούς. Καταχωρίζοντας ως μέλος του Jackpot Capital και στοιχηματίζοντας στο Καζίνο αποδέχεστε πλήρως και κατανοείτε ότι ισχύουν όλοι οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις.

Με την αποδοχή και την αναπαραγωγή οποιασδήποτε από τις προσφορές μας, το μέλος επιβεβαιώνει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις προώθησης έχουν διαβαστεί, εκτυπωθεί, κατανοηθεί και συμφωνηθεί.

1. Το Jackpot Capital περιορίζεται σε άτομα νόμιμης ηλικίας που είναι κάτοικοι δικαιοδοσιών όπου η χρήση του Jackpot Capital και των παιχνιδιών του δεν απαγορεύεται από το νόμο. Όλα τα παιχνίδια του Jackpot Capital είναι άκυρα όταν απαγορεύεται από το νόμο. Οι ανήλικοι απαγορεύονται αυστηρά να παίζουν.

2. Το Καζίνο Jackpot Capital είναι μια χαρτοπαικτική λέσχη πραγματικών χρημάτων. συνεπώς τα κέρδη και οι απώλειες όλων των παικτών είναι σε πραγματικά χρήματα. Οι παίκτες που επιθυμούν να παίξουν τα παιχνίδια μόνο για διασκέδαση μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους στη λειτουργία διασκέδασης.

3. Όλα τα παιχνίδια καζίνο παρακολουθούνται από το Jackpot Capital ανά πάσα στιγμή. Ως αποτέλεσμα, το Jackpot Capital έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να εξετάζει κάθε τράβηγμα / περιστροφή χεριού / ρολού / υποδοχής για κάθε παίκτη και παιχνίδι που προσφέρεται.

4. Σε περίπτωση διακοπής ή / και αποσύνδεσης οποιουδήποτε παιχνιδιού, θα πρέπει να εμφανίζεται η κατάσταση στο σημείο διακοπής και τα αποτελέσματα από το προηγούμενο παιχνίδι, όταν ο παίκτης ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Εάν ο παίκτης αποσυνδεθεί από το διακομιστή του καζίνο στο μέσο του παιχνιδιού, ο παίκτης θα μπορέσει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι ακριβώς όπως εάν ο παίκτης δεν είχε αφήσει ποτέ. Εάν ο διακομιστής του καζίνο δεν έλαβε το στοίχημα του παίκτη, το υπόλοιπο του παίκτη δεν θα έχει μειωθεί και ο παίκτης θα δει το αποτέλεσμα του προηγούμενου στοιχήματος.

5. Το Jackpot Capital καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία των πελατών του. Ωστόσο, ορισμένα απρόβλεπτα γεγονότα είναι πέρα ​​από τον έλεγχο του Jackpot Capital. Σε περίπτωση αποσύνδεσης για οποιονδήποτε λόγο μεταξύ του παίκτη και του καζίνο, το Jackpot Capital δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν από αυτό. Το υπόλοιπο του λογαριασμού ενός παίκτη πρέπει ανά πάσα στιγμή να καταγράφεται στο διακομιστή παιχνιδιών Jackpot Capital Casino.

6. Όλες οι διαφορές θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Jackpot Capital μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός μιας (1) ώρας του αμφισβητούμενου γεγονότος.

7. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό του Jackpot Capital, οι παίκτες συμφωνούν να δεσμεύονται από τα εξής: Οι παίκτες πρέπει να κατέχουν την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους κατόχους αδειών, τους διανομείς, τους χονδρεμπόρους, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές τους, και τους λιανοπωλητές αβλαβείς και αποζημιώνουν πλήρως το ίδιο από οποιοδήποτε κόστος, έξοδα, υποχρεώσεις και ζημίες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα του παίκτη.

(α) την είσοδο, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου,
(β) χρήση οποιουδήποτε υλικού στην ιστοσελίδα,
(γ) την είσοδο, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση του Καζίνο Server,
(δ) συμμετοχή στο Παιχνίδι ή,
ε) την αποδοχή οποιουδήποτε βραβείου.

8. Οι παίκτες δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στους Αγώνες, να ανοίγουν, να χρησιμοποιούν ή να επαναχρησιμοποιούν έναν λογαριασμό, να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα ή στο Καζίνο και να μην αποδέχονται οποιοδήποτε βραβείο εάν ο παίκτης δεν κατανοήσει πλήρως, δεν συμφωνεί, δεν συμμετέχει και, να συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες, τους κανονισμούς και τους όρους που περιέχονται στο παρόν και ως εκ τούτου, οι κανόνες, οι κανονισμοί, οι όροι και οι προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Οι παίκτες θα επανεξετάζουν περιοδικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

9. Μέλη επιτρέπεται μόνο ένας ενεργός λογαριασμός. Τα κέρδη θα καταβάλλονται μόνο στους παίκτες που έχουν λογαριασμό ONE. Όλα τα κέρδη θα είναι VOID για παίκτες με περισσότερους από έναν ενεργούς λογαριασμούς. Το Jackpot Capital επιτρέπει μόνο έναν λογαριασμό ανά υπολογιστή, οικιακό, διεύθυνση IP, εκτός αν το επιτρέψει διαφορετικά από το Jackpot Capital.

10. Σε περίπτωση που ένα μέλος εκχωρήσει, μοιράσει ή χάσει τον αριθμό του λογαριασμού του ή / και τον κωδικό πρόσβασης, το Jackpot Capital δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από ή σχετικά με αυτόν το λογαριασμό. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις συναλλαγές τους στο λογαριασμό τους και πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες του λογαριασμού τους αυστηρά εμπιστευτικές.

11. Η προσωπική ταυτότητα και τα στοιχεία όλων των μελών θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Το Jackpot Capital δεν θα αναφέρει την ιστορία στοιχηματισμού οποιουδήποτε μέλους.

12. Οι παίκτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ισχύοντες φόρους για τυχόν κέρδη ή βραβεία που έχουν συγκεντρωθεί από το Jackpot Capital.

13. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να ειδοποιεί τους παίκτες του, να προσθέσει νέες δραστηριότητες ή παιχνίδια στο Καζίνο ή να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή παιχνίδι του Καζίνο ανά πάσα στιγμή.

14. Αποδεχόμενοι τυχόν κέρδη ή βραβεία από το Jackpot Capital, οι παίκτες συμφωνούν να χρησιμοποιούν το όνομα και τη φωτογραφία τους για διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.

15. Όλα τα cash-in θα υποβληθούν σε έλεγχο πριν από την επεξεργασία τους. Οι παίκτες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο των αποδεικτικών τους ταυτότητας, διεύθυνσης, αντιγράφων πιστωτικών καρτών ή / και άλλης κατάλληλης τεκμηρίωσης κατά την ανάληψη πιστώσεων. Η απόδειξη ταυτότητας πρέπει να ταιριάζει με το καταχωρημένο όνομα και το επώνυμο. Αν ένας παίκτης δεν το δώσει αυτό μέσα σε 4 εβδομάδες από το αίτημά μας, ο λογαριασμός του ενδέχεται να υπόκειται σε αποκλεισμό και τα κέρδη ή / και οι ταμειακές συνεισφορές να ακυρωθούν. Σε περιπτώσεις δόλιας τεκμηρίωσης, ο λογαριασμός θα κλειδωθεί και όλα τα κέρδη ή / και τα ταμεία θα ακυρωθούν.

16. Οι πληρωμές θα αποστέλλονται πάντα στον επεξεργαστή, με τον οποίο έγιναν οι καταθέσεις, ει δυνατόν. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να λάβει την τελική απόφαση μέσω της οποίας μέθοδο πληρωμής οι πελάτες λαμβάνουν τις πληρωμές τους.

17. Εάν μια προκαταβολή δεν έχει μετατραπεί τουλάχιστον μία φορά πριν ζητήσετε πληρωμή, θα αφαιρεθεί ένα τέλος διαχείρισης 15%.

18. Η μέγιστη πληρωμή ανά πελάτη ανά εβδομάδα είναι US $ 10,000. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να πληρώσει υψηλότερα κέρδη σε διάστημα αρκετών εβδομάδων.

19. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το παιχνίδι ή / και την πληρωμή από οποιοδήποτε μέρος το οποίο το Jackpot Capital θεωρεί δόλιο. Το Jackpot Capital μπορεί να υπολογίσει τα τέλη υπηρεσιών σε οποιοδήποτε λογαριασμό για υπηρεσίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε δόλιο λογαριασμό. Το Jackpot Capital απαιτεί την επιστροφή οποιασδήποτε κατάθεσης τουλάχιστον μία φορά πριν από την απόσυρση, διαφορετικά μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας 18 που αναφέρεται παραπάνω.

20. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την ιδιότητα του παίκτη ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Κάθε υπόλοιπο στο λογαριασμό σας θα πιστωθεί αμέσως στον προσωπικό σας λογαριασμό. Επιπλέον, το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα διακριτικής ευχέρειας να ακυρώσει τυχόν κέρδη και να αποκλείσει οποιαδήποτε ισορροπία στο λογαριασμό καζίνο ενός παίκτη υπό οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(α) Εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι ένας παίκτης έχει περισσότερους από έναν ενεργούς λογαριασμούς για το Καζίνο
(β) Αν το όνομα του λογαριασμού καζίνο ενός παίκτη δεν ταιριάζει με το όνομα της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αγορών στο λογαριασμό του καζίνο.
(γ) Αν το όνομα του λογαριασμού καζίνο ενός παίκτη δεν ταιριάζει με το όνομα του πραγματικού δικαιούχου του χρηματοπιστωτικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της κατάθεσης
(δ) Εάν ένας παίκτης συμμετέχει σε μια προσφορά Καζίνο και κερδίσει πριν εκπληρώσει τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης προσφοράς.
(ε) Εάν ένας παίκτης παρέχει εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες εγγραφής.
(στ) Εάν ένας παίκτης δεν έχει νόμιμη ηλικία.
(ζ) Εάν ένας παίκτης κατοικεί σε μια δικαιοδοσία όπου η συμμετοχή στο Παιχνίδι απαγορεύεται από το νόμο.
(η) Αν ένας παίκτης έχει επιτρέψει (σκόπιμα ή ακούσια) οποιονδήποτε άλλον να παίξει χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του στο καζίνο.
(i) Εάν ένας παίκτης δεν έχει παίξει στο Καζίνο σε ατομική βάση μόνο για προσωπική ψυχαγωγία (δηλαδή έχει παίξει με επαγγελματική έννοια ή μαζί με άλλους παίκτες ως μέλος ενός συλλόγου, ομάδας κλπ.).
(ι) Εάν ένας παίκτης έχει αντιστραφεί ή χρεώσει κάποια από τις αγορές του στο λογαριασμό του στο καζίνο.
(k) Εάν ένας παίκτης βρεθεί σε εξαπάτηση ή εάν καθορίζεται από το Jackpot Capital ότι έχει χρησιμοποιήσει ένα σύστημα ή ένα μηχάνημα, είτε πρόκειται για έναν επιπλέον υπολογιστή, είτε για πρόσθετο λογισμικό είτε για άλλο σκοπό. Επίσης, οποιοδήποτε σύστημα χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τη φυσική τυχαία κατάσταση των συστημάτων μας ή τη συλλογή δεδομένων προς ή από το διακομιστή τυχερών παιχνιδιών για σκοπούς ανάλυσης κατά τη διάρκεια του πραγματικού παιχνιδιού χρημάτων.

21. Υπενθυμίζεται στους πελάτες να εκτυπώσουν ένα αντίγραφο όλων των δεδομένων συναλλαγών, των κανόνων, των μεθόδων πληρωμής και των μεθόδων ακύρωσης / επιστροφής χρημάτων προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες αργότερα.

22. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τελική απόφαση σχετικά με τις μεθόδους συναλλαγής. Το Τζακπότ Κεφάλαιο μπορεί να αποφασίσει τι συνιστά ειδική συναλλαγή ανά βάση συναλλαγής. Οι παίκτες συμφωνούν ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα σε οποιαδήποτε στιγμή.

23. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τυχόν κανόνες ή να ακυρώσει προσφορές κατά την κρίση του.

24. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις εγγραφές λογαριασμών.

25. Λογαριασμοί από τις ακόλουθες χώρες θα εξαιρεθούν από την εξαργύρωση μπόνους κατά τη δημιουργία λογαριασμού: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Μακεδονία, Μαυρίκιος, Μαυροβούνιο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο .

26. Η καταχρηστική, προσβλητική ή παραπλανητική γλώσσα δεν θα γίνει ανεκτή στην Υπηρεσία ή στο προσωπικό του Jackpot Capital Casino. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της πολιτικής θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των δικαιωμάτων αναπαραγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να απαιτηθεί από το Καζίνο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση.

Όροι και Προϋποθέσεις Προώθησης:

1. Ένα ποσό μπόνους ανά λογαριασμό, πελάτη, νοικοκυριό, κοινόχρηστο υπολογιστή, κοινόχρηστη διεύθυνση IP.

2. Οι νέοι λογαριασμοί (νέοι λογαριασμοί παικτών) ορίζονται ως λογαριασμοί που ανοίγονται από νέους παίκτες που δεν έχουν ποτέ ανοίξει ποτέ κάποιο λογαριασμό στο Jackpot Capital πριν.

3. Τα μπόνους που αφορούν νέους λογαριασμούς είναι μπόνους για την πρώτη κατάθεση ενός παίκτη που έχει γίνει στο λογαριασμό του Jackpot Capital.

4. Το Jackpot Capital μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτελέσει διαφορετικές προσφορές για νέους λογαριασμούς. Μόνο ένα νέο κουπόνι προώθησης παίκτη μπορεί να εξαργυρωθεί ανά νέο λογαριασμό παίκτη ανά πάσα στιγμή.

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποιαδήποτε προσφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι προσφορές δεν επιτρέπεται να συνδυαστούν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

5. Το Jackpot Capital διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω τεκμηρίωση ή / και να παρακρατήσει ποσά μπόνους.

6. Για να λαμβάνετε πληρωμές μπόνους, όλοι οι λογαριασμοί χαρτοπαικτικών λεσχών πρέπει να έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.

7. Το λεπτό. το ποσό μπόνους για τους κωδικούς κουπονιών κατάθεσης είναι $ 20, το μέγιστο. το ποσό μπόνους είναι $ 100, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι κωδικοί κουπονιών ισχύουν μόνο για μία κατάθεση (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). Ο κωδικός κουπονιού πρέπει να εισαχθεί πριν από την κατάθεση και δεν μπορεί να πιστωθεί εκ των υστέρων σε λογαριασμό πελάτη.

8. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού για τα κουπόνια μπόνους κατάθεσης είναι 30 φορές το άθροισμα της κατάθεσης συν το μπόνους, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού πρέπει να πληρούνται για κάθε μπόνους κατάθεσης που χρησιμοποιείται. Ο κανόνας αυτός θα ακυρωθεί μόνο αφού το υπόλοιπο του πελάτη φτάσει ξανά στα $ 0.

9. Τα παρακάτω παιχνίδια υπολογίζονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων στοιχηματισμού για όλα τα μπόνους (κατάθεση και χωρίς κατάθεση): Παιχνίδια Bingo, Ευρωπαϊκό Κουλοχέρη, Κίνο, Κάρτες Ξυστό και όλες τις Κουλοχέρηδες, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

10. Τα τυχόν στοιχήματα που γίνονται σε αποκλεισμένα παιχνίδια πριν ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις παιχνιδιού, θα έχουν ως αποτέλεσμα το μπόνους και τα τυχόν κέρδη να ακυρωθούν.

11. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού για τα κουπόνια μας χωρίς προκαταβολή είναι 60 φορές το μπόνους, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

12. Οποιαδήποτε δωρεάν χρήματα που δίνονται χωρίς να απαιτείται προκαταβολή, π.χ. ένα κουπόνι χωρίς κατάθεση, μπόνους αμοιβής, VIP μπόνους, κάρτα ματαιοδοξίας, κατάθεση διαχειριστή, βραβεία ανταγωνισμού / τουρνουά, μπόνους αποζημίωσης, μπόνους ταλαιπωρίας, μπόνους γενεθλίων κλπ. ένα μέγιστο ποσό μετρητών από το 5x το δώρο που δόθηκε π.χ. $ 50 που δίνεται. max εξαργύρωση = $ 250 (συμπεριλαμβάνονται επίσης τυχαία τζάκποτ). Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης όταν το υπόλοιπο του πελάτη είναι θετικό κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης του μπόνους μη κατάθεσης. Μετά την εξαργύρωση του μπόνους, ο κανόνας θα ακυρωθεί μόνο αφού το υπόλοιπο του πελάτη φτάσει ξανά στο $ 0.

13. Οποιοδήποτε επίδομα κατάθεσης δεν έχει ληφθεί, πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του. Στην περίπτωση των μπόνους γενεθλίων, μέχρι ένα μήνα μετά την ημερομηνία γέννησης.

14. Κάθε φορά που στοιχηματίζετε $ 10 σε στοιχήματα σε οποιοδήποτε παιχνίδι, κερδίζετε 1 Comp Point, 100 Points = $ 1. (εκτός από το Παιχνίδι του Μήνα όπου μπορείτε να Διπλασιάσετε τα Comps σας και να στοιχηματίσετε μόνο $ 5 στα στοιχήματα). Το ελάχιστο ποσό Πόντων Comp που μπορούν να εξαργυρωθούν είναι 100. Οι πελάτες VIP κερδίζουν περισσότερους πόντους για κάθε στοίχημα, σύμφωνα με την ομάδα VIP του παίκτη.

15. Η μη συμμόρφωση με τους προαναφερθέντες όρους και προϋποθέσεις θεωρείται ως κατάχρηση προώθησης και ως εκ τούτου θα επιτρέψει στη διοίκηση του Τζάκποτ το δικαίωμα διακριτικής ευχέρειας να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες εναντίον τέτοιων παραβατών: Όλα τα υπόλοιπα / πληρωμές θεωρούνται άκυρα. Η κατάχρηση λογαριασμών παικτών μπορεί να τερματιστεί με άμεση ισχύ. Οι παίκτες που διαπιστώνεται ότι κακοποιούν προωθητικές ενέργειες ενδέχεται να αποκλείονται από τη λήψη περαιτέρω διαφημιστικών προσφορών στο καζίνο.

16. Τα μπόνους διατίθενται σε τακτική βάση στο Jackpot Capital. Αυτά προσφέρονται ως ανταμοιβή σε όλους τους τακτικούς και πιστούς / VIP παίκτες μας. Ωστόσο, οποιοσδήποτε παίκτης διαπιστώνεται ότι επωφελείται από αυτές τις προωθητικές ενέργειες, όχι στο πνεύμα με τον οποίο δίδονται, μπορεί να υπόκειται σε αποκλεισμό.

17. Κάθε μπόνους πρέπει να στοιχηματίζεται πλήρως πριν από την πληρωμή μπορεί να ζητηθεί. Οι τυχόν αιτήσεις πρόωρης ανάκλησης θα απορριφθούν και θα πρέπει να συμπληρωθεί το playthrough για το προηγούμενο μπόνους.

18. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι πελάτες που δεν έχουν κάνει καταθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν μόνο δωρεάν κέρδη μπόνους μία φορά.

19. Οι πελάτες των οποίων η τελευταία κατάθεση είναι παλαιότερη των τριών μηνών και ζητούν δωρεάν μπόνους, δεν έχουν δικαίωμα ανάληψης.

20. Τα κέρδη που πραγματοποιούνται σε συνδεδεμένους λογαριασμούς που χρησιμοποιούν τις ίδιες προσφορές ακυρώνονται αυτόματα και κατά συνέπεια θα αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς.

21. Μέγιστος κανόνας στοιχήματος για όλα τα μπόνους = $ 10.00. Τα κέρδη και τα ποσά μπόνους θα ακυρωθούν σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα του μέγιστου στοιχήματος.

22. Οι πελάτες δεν μπορούν να εξαργυρώσουν πολλαπλά δωρεάν μπόνους / δωρεάν περιστροφές προσφέροντας διαδοχικά: Όταν ένας πελάτης χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερα δωρεάν μπόνους χωρίς να κάνει κατάθεση πραγματικού χρηματικού ποσού, η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν μπόνους και κέρδη.

23. Οι παίκτες με μία ή περισσότερες αναρτήσεις που εκκρεμούν επί του παρόντος στο λογαριασμό τους δεν είναι επιλέξιμες για να λαμβάνουν τυχόν μπόνους, διαφημιστικά ή άλλα, μέχρις ότου οι εν λόγω αναλήψεις είτε υποβληθούν σε επεξεργασία είτε ακυρωθούν. Η κατάχρηση αυτής της πολιτικής, όπως ορίζεται από το καζίνο, μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση των κερδών του παίκτη.

24. Μια προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προωθητική προσφορά ή υπάρχον υπόλοιπο λογαριασμού. Εάν τυχόν εξαργυρώσετε τα μπόνους πάνω από ένα υπάρχον υπόλοιπο, τα τυχόν κέρδη θα ακυρωθούν και η αρχική κατάθεση θα επιστραφεί στο λογαριασμό σας. Όλες οι διαφημιστικές προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο σε εκείνους τους παίκτες στους οποίους η προσφορά εκδόθηκε απευθείας από το καζίνο. Οι διαφημιστικές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη και δεν μπορούν να μεταφερθούν.

Τουρνουά αυλακώσεων T & C:

1. Το buy-in του τουρνουά θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Τα μπόνους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για buy-ins στα τουρνουά υποδοχής.

2. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του Τζάκποτ Κεφαλαιαγοράς ισχύουν για τα Κουπόνια τουρνουά Κουλοχέρηδων. Εάν χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο που μπορεί να αναπαράγεται από ένα μπόνους χωρίς κατάθεση για να εισέλθετε σε ένα τουρνουά, η μέγιστη πληρωμή 5 φορές το μπόνους θα εφαρμοστεί σε τυχόν κέρδη τουρνουά.

3. Τα τουρνουά Freeroll είναι μόνο για την κατάθεση πελατών. Αν ένας πελάτης δεν έχει καταθέσει ποτέ, τότε δεν είναι κατάλληλοι για τα τουρνουά Freeroll.

4. Οι παίκτες που αποκλείονται από την εξαργύρωση των μπόνους δεν μπορούν να εισέλθουν σε τυχερά παιχνίδια.

5. Αν αποσυνδεθείτε από το σύστημα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο τουρνουά, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: Αν αποσυνδεθείτε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η υποδοχή δεν θα γυρίσει για λογαριασμό σας. Εάν επανασυνδεθείτε εντός του χρόνου του τουρνουά, μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε στο τουρνουά. Εάν δεν μπορείτε να επανασυνδεθείτε, το σύνολο Win Box θα παραμείνει στατικό, αντικατοπτρίζοντας το ποσό κατά τη στιγμή της αποσύνδεσης.

6. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ένα τουρνουά υποδοχής, το Buy-In θα επιστραφεί στον λογαριασμό παίκτη.

Παίξε τώραhttps://www.jackpotcapital.eu/

Ενεργά μπόνους

Σύνολο: 115
60% μπόνους κατάθεσης στο Jackpot Capital 50x Στοίχημα $ 461000 Μέγιστο CashOutspecial bonus: 795% Ταίριασμα σε ένα καζίνο στο Halloween Fortune II ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

635% Καλύτερο Καζίνο Μπόνους Εγγραφής στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 40x Παίξτε μέσω του Καζίνο € 600000 Μέγιστο μπόνους εκτός έδρας μετρητών: € 675 Τουρνουά στο Black Knight Wms Slot Game ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

$ 999 Καζίνο τουρνουά στο freeroll στο Τζάκποτ Πρωτάθλημα 60X € 89000 Μέγιστη απόσυρσηΠερισσότερο Μπόνους Καζίνο: € 550 Δωρεάν μάρκα για το παιχνίδι Magic Of The Ring Wazdan ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

£ 455 FREE Chip στο Τζάκποτ Πρωτάθλημα 44x Στοίχημα $ 916000 Μέγιστη απόσυρση Αποκλειστικό μπόνους: £ 480 FREE CHIP CASINO στη σελίδα Fortune Deluxe ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

$ 325 Δωρεάν τσιπ χαρτοπαικτικών λεσχών στο Jackpot Capital 65X Παίξτε μέσω του στοιχήματος $ 480000 Max Bonus Απόσυρσης: 655% Μπόνους Καζίνο στο Κουπόνι για Φρούτα ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

10 Δωρεάν Περιστροφές τώρα στο Jackpot Capital 50x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών € 306000 Μέγιστο Απόσπασμα αποκλειστικό μπόνους: Eur 595 Δωρεάν χρήματα για το Lotus ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

800% Μπόνους καλωσορίσματος στο Jackpot Capital 40x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών € 508000 Μέγιστο μπόνους επίδοσης: € 525 Τουρνουά Καζίνο στο Σπίτι Monster ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 111 δωρεάν χαρτοπαικτική λέσχη τσιπ στο Τζάκποτ Πρωτάθλημα 45X € 718000 Μέγιστο μπόνους Αποκλειστικό Μπόνους Καζίνο: 285% Εγγραφή Μπόνους Καζίνο για τα Μαργαριτάρια της Ινδίας Playn Go Game Slot ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

EURO 88 σε απευθείας σύνδεση τουρνουά χαρτοπαικτικών λεσχών στο Jackpot Capital 60X Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών $ 304000 Μέγιστο Απόσυρση Ειδικό Μπόνους: 105 Δωρεάν περιστροφές χωρίς κατάθεση στο Wild Girls Wazdan Κουλοχέρη ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

280 δωρεάν περιστροφές χαρτοπαικτικών λεσχών στο Jackpot Capital 77X Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών € 577000 Μέγιστο CashOutexclusive μπόνους: 220 Δωρεάν περιστροφές στο παιχνίδι Crackdown Booming Slot Game ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 55 Καθημερινά τουρνουά υποδοχής freeroll στο Jackpot Capital 40x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών $ 297000 Μέγιστο μπόνους outextra μετρητών: € 600 χαρτοπαικτικών λεσχών τσιπ για Shoguns Land Habanero Κουλοχέρη ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

EUR 290 Chip Καζίνο στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 44X Παίξτε μέσω του Καζίνο € 995000 Μέγιστο Είσπραξη πρόσθετο μπόνους: € 2285 Χωρίς Κατάθεση Μπόνους Καζίνο στην Παραίτηση Φρούτων Pariplay ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

565% Μπόνους Καζίνο στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 66X Παίξτε μέσω του $ 485000 Μέγιστο CashOutSpecial Μπόνους: $ 2255 Χωρίς Μπόνους Κατάθεσης στο Iron Man 2 50 Lines Παιχνίδι Κουλοχέρη Playtech ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

$ 1790 Χωρίς Κατάθεση Bonus Καζίνο στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 66X Παίξτε μέσω του CasinoEUR 681000 Μέγιστο μπόνους εκτός χρημάτων: 240 Δωρεάν περιστροφές χωρίς κατάθεση στο Cash Crazy ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 335 Δωρεάν Chip Καζίνο στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 45X WageringEURO 228000 Μέγιστη Απόσυρση Αποκλειστικό Μπόνους: 430% Μπόνους Πρώτης Κατάθεσης σε Fortune Of Amazons Nextgen Gaming ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

66 δωρεάν περιστροφές χωρίς κατάθεση στο Jackpot Capital 45X Παίξτε μέσω του καζίνοEURO 122000 Μέγιστη απόσυρσηExtra Καζίνο Μπόνους: € 630 τουρνουά για χαριτωμένο & Cuddly ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 700 ΟΧΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ BONUS στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 65x Παίξτε μέσω CasinoEUR 701000 Μέγιστη απόσυρσηΠερισσότερο Μπόνους Καζίνο: $ 2290 Χωρίς Κατάθεση Bonus Casino στο Golden Tour ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

Eur 3225 ΟΧΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΖΙΝΟ BONUS στο Jackpot Capital 55x Στοίχημα € 756000 Μέγιστο μπόνους επίδοσης: 990% Μπόνους αγώνα στην Τυχερή μέρα στις Αγώνες ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

120% μπόνους τζάκποτ στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 55x WagerEur 11000 Μέγιστο μπόνους εκτός Εξακτέρησης: Eur 2770 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ BONUS στο Διαδίκτυο ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

$ 4680 χωρίς μπόνους κατάθεσης χαρτοπαικτικών λεσχών στο Jackpot Capital 45x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών $ 358000 Μέγιστο Μπόνους ΑποκάλυψηςExtra: € 1885 Κανόνες Μπόνους Χωρίς Κατάθεση σε εγγενή θησαυρό ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

435% Όχι Κανόνες Μπόνους! στο Jackpot Capital 65X Ποντάρισμα € 121000 Μέγιστη απόσυρση Ειδικό Μπόνους: 205 δωρεάν περιστροφές χωρίς χαρτοπαικτική λέσχη κατάθεσης στις ιαπωνικές χαρτοπαικτικές λέσχες Mystery Cayetano ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

£ 2820 χωρίς μπόνους κατάθεσης χαρτοπαικτικών λεσχών στο Jackpot Capital 30X Παίξτε μέσω € 150000 Μέγιστο Μπόνους ΑποκάλυψηςExtra: € 3755 ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΜΠΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στο Barnyard Boogie ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

EUR 4630 Χωρίς κατάθεση μπόνους χαρτοπαικτικών λεσχών στο Jackpot Capital 55x Παίξτε μέσω τουEURO 159000 Μέγιστη απόσυρση μπόνους: EURO 210 σε απευθείας σύνδεση χαρτοπαικτική λέσχη τουρνουά σε Freaky Fruits Gamesos Casino Slots ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

$ 888 Καθημερινά τουρνουά υποδοχής freeroll στο Jackpot Capital 60X Παίξτε μέσω του Καζίνο € 870000 Μέγιστο Επίδομα Απόσυρσης: 270 Δωρεάν Περιστροφές αυτή τη στιγμή στο Forest Tale ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 2595 Καμία κατάθεση στο Jackpot Capital 50x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών € 769000 Μέγιστο CashOutExclusive Μπόνους Καζίνο: € 130 Κανόνες Μπόνους Χωρίς Κατάθεση στις Ηλιοβασίλε ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

90% Μπόνους πρώτης κατάθεσης στο Jackpot Capital 66x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών $ 381000 Μέγιστο μπόνους απόσυρσης: 340% Μπόνους αγώνα στο Buck Jungle ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

225 Δωρεάν Καζίνο Περιστροφές στο Τζάκποτ Πρωτάθλημα 60X Ποντάρισμα € 569000 Μέγιστο CashOutSpecial Μπόνους: 895% Καζίνο Μπόνους Καλωσορίσματος για Odin ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

£ 75 FREE CHIP στο Jackpot Capital 35x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών $ 693000 Μέγιστο μετρητά εκτόςΔιαβάστε περισσότερα Μπόνους καζίνο: Eur 220 ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ στο Froot Shoot Cayetano Slots Casino ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 670 Δωρεάν Chip Καζίνο στο Jackpot Capital 77X Παίξτε μέσω € 929000 Μέγιστη απόσυρση Αποκλειστικό μπόνους: $ 3420 Χωρίς κατάθεση μπόνους καζίνο στο μπόνους Buggy ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

£ 585 Online Καζίνο στο Τζάκποτ Πρωτάθλημα 55x 33000 Μέγιστο CashOutExclusive Μπόνους Καζίνο: 680% Μπόνους Εγγραφής Καζίνο στο κόσμημα του παιχνιδιού Κουλοχέρη Δράκου Bally ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

$ 360 τουρνουά τουρνουά χαρτοπαικτικών λεσχών στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 44x Παίξτε μέσω του στοιχήματος $ 713000 Maximum RetractionExtra Casino Bonus: $ 805 τουρνουά στο βιβλίο των νεκρών ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

25 Δωρεάν Περιστροφές χωρίς κατάθεση στο Τζάκποτ Πρωτάθλημα 35X Ποντάρισμα $ 702000 Μέγιστο μπόνους εκτός Εξακουστικού Μπόνους: 425% Μπόνους πρώτης κατάθεσης στο Vintage Vegas ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

360% Μπόνους κατάθεσης κατάθεσης στο Jackpot Capital 77x Απαιτήσεις στοιχήματος € 79000 Μέγιστη ανάληψη Ειδικό μπόνους: £ 3440 Χωρίς κατάθεση μπόνους καζίνο στη Lady Godiva ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 505 Δωρεάν χαρτοπαικτική λέσχη τσιπ στο Jackpot Capital 66x Απαιτήσεις στοιχήματος € 932000 Μέγιστη Απόσυρση Αποκλειστικό Μπόνους: EUR 65 Δωρεάν Καζίνο Chip σε Διαμάντια και Φρούτα ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

£ 3475 κανένα επίδομα κατάθεσης στο Jackpot Capital 33X Παίξτε μέσω EUR 158000 Μέγιστο Απόσυρση πρόσθετο μπόνους: € 2130 χωρίς κατάθεση μπόνους καζίνο στο παιχνίδι κουλοχέρη Robyn Genesis ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

Eur 675 Τουρνουά στο Τζάκποτ Πρωτάθλημα 44x Στοίχημα $ 718000 Μέγιστο μπόνους CashOutextra: Δωρεάν Περιστροφές 60 στο Douguie s Delights ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 850 Τουρνουά κινητών freeroll κουλοχέρη στο Jackpot Capital 33x Ποντάρισμα $ 137000 Μέγιστη απόσυρση Αποκλειστικό μπόνους: EUR 3975 Χωρίς επίδομα κατάθεσης για το παιχνίδι κουλοχέρηδων Leopard ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 60 Καζίνο στο τζάκποτ πρωτεύουσα 33X Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών £ 832000 Μέγιστο μπόνους μετρητών: EUR 355 Δωρεάν τουρνουά χαρτοπαικτικών λεσχών στο Wheel of Fortune Hollywood Edition Igt Casino Slots ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

£ 685 σε απευθείας σύνδεση τουρνουά χαρτοπαικτικών λεσχών στο τζάκποτ πρωτεύουσα 55x WagerEURO 760000 Μέγιστο χρηματικό έπαθλο πρόσθετο μπόνους: € 845 σε απευθείας σύνδεση τουρνουά χαρτοπαικτικών λεσχών στο παιχνίδι κουλοχέρη Playtech Blade ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

£ 370 FREE Chip στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 60x Παίξτε μέσω EUREUR 173000 Μέγιστη απόσυρσηΠερισσότερο Μπόνους Καζίνο: 165 Loyal Free Spins! στο Batman vs Superman ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

$ 4720 χωρίς χαρτοπαικτική λέσχη μπόνους κατάθεσης στο Jackpot Capital 35x Παίξτε μέσω του CasinoEur 208000 Μέγιστο μπόνους CashOutextra: Eur 185 Καθημερινά τουρνουά για τα freeroll slots σε Cash Slots Saucify Slots ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

670% Εγγραφή μπόνους χαρτοπαικτικών λεσχών στο Jackpot Capital 35x Παίξτε μέσω EUREUR 397000 Μέγιστη απόσυρσηΑποκλειστικό μπόνους καζίνο: 470% Μπόνους καζίνο μπόνους σε Magic Princess ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 320 ΔΩΡΕΑΝ Καζίνο Τσιπ στο Τζάκποτ Πρωτάθλημα 40x Ποντάρισμα € 861000 Μέγιστο μπόνους ανάκτησης: 35% Ταίριασμα σε ένα καζίνο στις μπάλες γούνας Portomaso Slots Casino ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

$ 125 Δωρεάν Chip Καζίνο στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 77X WagerEUR 744000 Μέγιστο μπόνους outextra μετρητών: 505% Μπόνους Καλωσορίσματος Καζίνο στη Ζούγκλα Jim El Dorado ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

30 δωρεάν περιστροφές χαρτοπαικτικών λεσχών στο Jackpot Capital 60x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών € 674000 Μέγιστο χρηματικό έπαθλο Ειδικό μπόνους: 945% Μπόνους αγώνα στο Jurassic Jackpot Microgaming Κουλοχέρη ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

EUR 655 Τουρνουά για τα κινητά freeroll κουλοχέρη στο Jackpot Capital 33x Στοίχημα $ 489000 Μέγιστο CashOutspecial bonus: $ 1070 Κανόνες Μπόνους Χωρίς Κατάθεση για Διπλά Δράκοι Yggdrasil ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

€ 355 FREE Chip στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 33X Απαιτήσεις στοιχήματος $ 425000 Μέγιστο μπόνους εκτός έδρας Καζίνο: $ 1145 χωρίς κατάθεση στις περιπέτειες Baker Street Portomaso Slots Casino ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

EURO 935 Καθημερινά τουρνουά υποδοχής freeroll στο Jackpot Capital 66X Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών £ 23000 Μέγιστο ποσό μπόνους Αποκλειστικό μπόνους καζίνο: 685% Καλύτερο Καζίνο Μπόνους Εγγραφής στις Μάχες Δράκονων Hd Παγκόσμιο ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

Eur 895 Τουρνουά Καζίνο στο Τζάκποτ Πρωτεύουσα 55X Απαιτήσεις στοιχήματος $ 698000 Max RetractionExtra Καζίνο Μπόνους: 55 Δωρεάν Καζίνο Περιστροφές στο Galacts Microgaming Κουλοχέρη ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

710% Μπόνους καλωσορίσματος στο Jackpot Capital 50x Παίξτε μέσω χαρτοπαικτικών λεσχών $ 147000 Μέγιστη απόσυρση Ειδικό μπόνους: EUR 260 δωρεάν χαρτοπαικτική λέσχη χαρτοπαικτικών λεσχών δύο φορές Τα χρήματα χαρτοπαικτικών λεσχών Ainsworth ... 👁️ περισσότερα >>

📁 Κατηγορία:

δημιουργήθηκε:

Λήγει:

Σελίδα από 1 31 2 3

Αναξιόπιστα Μπόνους

Σύνολο: 0

Λυπούμαστε, δεν βρέθηκε κανένα μπόνους καζίνο